Tanıtım

"Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim sürecinin temel unsurları olan Oluşum, Risk-Zarar Azaltma, Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme ile Mesleki Yeterlilik ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Üniversitenin ilgili akademik-idari birimlerinin ortak çalışmasıyla ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmak amacıyla 2021 yılında kurulmuştur."
Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.